Kurs Kociego Behawiorysty

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką kociej psychiki, a szczególnie pracy z kotami problemowymi zapraszam do udziału w rocznym kursie przygotowującym do pracy w zawodzie kociego behawiorysty, który mam przyjemność współtworzyć. Kurs skierowany jest w szczególności do zoopsychologów, weterynarzy, zootechników, wolontariuszy pracujących w schroniskach czy organizacjach pro zwierzęcych oraz wszystkich miłośników kotów, którzy chcą zdobyć rzetelną wiedzę o kocim zachowaniu i metodologi pracy kociego psychologa.

Kurs powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie usługami w zakresie profilaktyki i pomocy w rozwiązywaniu problemów z zachowaniem kotów domowych. Tak w Polsce jak i na świecie, z roku na rok wzrasta liczba osób decydujących się na wybór kota jako zwierzęcia towarzyszącego. Niestety zazwyczaj nie idzie to w parze ze zrozumieniem kocich potrzeb i specyfiki kociego zachowania. Efektem jest coraz częstsze uskarżanie się właścicieli kotów na występowanie u ich podopiecznych zachowań problemowych (niepożądanych) i zaburzeń zachowania.

Kurs ma charakter kompleksowy i interdyscyplinarny. Swoim zakresem obejmuje zagadnienia z zakresu weterynarii, zoologii, etologii i psychologii. Co ważne, poza wiedzą teoretyczną przekazywaną uczestnikom podczas kursu, organizatorzy planują położyć szczególny nacisk na praktyczny aspekt wykorzystania zdobywanych informacji. Kursanci zostaną przygotowani do efektywnej pracy z klientem, prowadzenia konsultacji, planowania i wdrażania terapii behawioralnej i monitorowania jej przebiegu. W związku z tym wiele zajęć będzie miało charakter warsztatowy, a od uczestników oczekiwane będzie duże zaangażowanie w trakcie zajęć i praca samodzielna poza nimi.

Organizatorkami i wykładowcami kursu są trzy praktykujące na co dzień kocie behawiorystki – Magdalena Chmielarz, Joanna Ciarkowska i Katarzyna Ganszczyk-Rawska. Łączy je miłość do kotów oraz pasja do zdobywania wiedzy i dzielenia się nią z innymi. Różnorodność posiadanych doświadczeń i przygotowania teoretycznego każdej z organizatorek powoduje, że uczestnicy kursu mogą liczyć na wyjątkowo szeroki zakres przekazywanych informacji i prezentowanych do analizy przypadków kocich pacjentów. Właśnie to połączenie stanowi gwarancję uzyskania odpowiednich kwalifikacji i kompetencji przez uczestników kursu.

Zakres tematyczny kursu:

 • Ewolucja i etologia kotów domowych
 • Podstawy anatomii, fizjologii i rozrodu
 • Żywienie i wpływ diety na kocie zachowanie
 • Różnicowanie zaburzeń somatycznych i behawioralnych
 • Ból i stres
 • Zaburzenia zachowania oraz zachowania niepożądane
 • agresja wewnątrz i zewnątrz gatunkowa,
 • lęk, stany podwyższonego i obniżonego nastroju,
 • zachowania kompulsywne i stereotypowe,
 • znakowanie i wydalanie poza kuwetą,
 • zaburzenia demencyjne
 • Mechanizmy uczenia się i techniki modyfikacji zachowań
 • Zastosowanie treningu klikerowego w pracy z kotem problemowym
 • Zapobieganie kociej nudzie – wzbogacenia pokarmowe i środowiskowe
 • Farmakoterapia i feromonoterapia w zaburzeniach zachowania
 • Różnorodność behawioralna w obrębie ras
 • Praca z kotami schroniskowymi i wolnożyjącymi
 • Specyfika pracy kociego behawiorysty
 • Prowadzenia konsultacji i praca z klientem
 • Pytania i informacje dodatkowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się wiecej o kursie kociego behawiorysty zapraszam na stronę www.kocikurs.pl
Wszelkich informacji na temat kursu udzielamy także mailowo pod adresem info@kocikurs.pl