Konsultacje

Szanowni Państwo.

Informuję, że od dnia 1 stycznia do dnia 30 maja 2018 NIE BEDĘ PROWADZIĆ KONSULTACJI.
ZAPRASZAM DO KONTAKTU PO 1 CZERWCA. 

Kasia Ganszczyk-Rawska


----------

Konsultacja z kocim behawiorystą ma na celu rozwiązanie istniejących problemów z zachowaniem zwierzęcia lub zapobiegnięcie ich pojawieniu się w przyszłości.


W związku z tym tematyka konsultacji behawioralnej może być bardzo szeroka – od typowych problemów jak znakowanie, załatwianie się poza kuwetą, niszczenie mieszkania, lęk, agresja, zaburzenia łaknienia, zachowania komulsywne i stereotypowe stany podwyższonego lub obniżownego nastroju (depresja i nadruchliwość) ,aż po wybór kota odpowiedniego dla naszych warunków i oczekiwań czy przygotowanie pupila na pojawienie się w domu dziecka lub kolejnego zwierzęcia

Przyczyny wymienionych problemów z zachowaniem mogą być różne, począwszy od niesprzyjających warunków rozwojowych w pierwszych tygodniach życia, zbyt szybkiego oddzielenie od matki i brak prawidłowej socjalizacji, przez traumatyczne doświadczenia z przeszłości, choroby, stres,  zaburzenia neurologiczne, uwarunkowanie genetyczne, aż po nieodpowiednie środowisko i problemy dnia codzienneg,o takie jak zbyt mała dawka ruchu i zajęć, nuda, zła dieta itp.

Praca z kotem wykazującym problemy behawioralne wymaga indywidualnego podejścia i wnikliwej analizy przypadku oraz stworzenie programu naprawczego dla konkretnego zwierzęcia i jego rodziny. W wielu przypadkach konieczna jest również współpraca z lekarzem weterynarii, aby wykluczyć medyczne podłoże niepożądanych zachowań.

Konsultacja behawioralna jest pierwszym krokiem do rozwiązania problemów kota i jego rodziny. Zawsze odbywa się w domu klienta, najlepiej w obecności wszystkich osób mieszkających z kotem. Długość trwania terapii jest bardzo różna i zależy m.in. od złożoności, podłoża i stopnia utrwalenia problemu oraz zaangażowania opiekunów w realizację programu naprawczego. Często ograniczamy się do jednego spotkania, czasem jednak współpraca musi być dłuższa, nawet wielomiesięczna.
 
----------------------------------------
 
Jak wygląda i ile kosztule konsultacja behawioralna?

Typowa konsultacja trwa ok. 1,5 do 2 godzin i  składają się na nią trzy elementy:

1. ZEBRANIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI (WYWIAD).
Jest to długa i wnikliwa rozmowa z opiekunami kota mająca na celu zebrania jak największej ilości informacji o zgłaszanym problemie. Wywiad nie dotyczy tylko samego problemu, ale pozwala też na poznanie sposobu funkcjonowania kota w domu i w środowisku zewnętrznym, relacji z poszczególnymi członkami rodziny, historii zwierzęcia, schematu dnia codziennego (odpoczynek, zabawa, odżywianie, interakcje socjalne) itp.
O ile jest taka możliwość,  behawiorysta przeprowadza również obserwacja kota, zarówno w sytuacjach codziennych, jak i problemowych. Często opiekunowie kota proszeni są o nagranie kocich zachowań lub ich opsi jeszcze przed spotkaniem. 

2. POSTAWIENIE DIAGNOZY.
Po zebraniu niezbędnych informacji i ich analizie możliwe jest zdefiniowanie problemu oraz omówienie prawdopodobnych przyczyn i mechanizmów odpowiedzialnych za jego powstanie i rozwój.

3. ZAPROPONOWANIE PROGRAMU NAPRAWCZEGO.
Na koniec behawiorysta proponuje i omawia indywidualny program naprawczy, który ma na celu rozwiązanie problemów z zachowaniem kota.

Po konsultacji klient otrzymuje mailem dokładne wytyczne do wprowadzania programu naprawczego wraz z niezbędnymi materiałami do pracy z kotem. Przez cały okres wprowadzanych zmian i modyfikacji zachowania klient pozostaje w kontakcie z behawiorystą, który monitoruje postępy i dostosowuje program do zmieniającej się sytuacji.

Koszt konsultacji to 150zł.
Na kwotę tą składają się: pierwsze spotkanie, opracowanie (pisemne) planu naprawczego oraz miesięczna opieka zdalna (mail, telefon). W razie konieczności kolejnego spotkania koszt wizyty wynosi 100 zł. Opieka zdalna po upływie miesiąca od konsultacji płatnej to koszt 80 zł zł za każdy kolejny miesiąc. 


Konsultacje prowadzone są na terenie Górnego Śląska (Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Jaworzno, Piekary i Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Rybnik itd), w wyjątkowych przypadkach możłiwy jest dalszy dojazd lub konsultacja zdalna.

W przypadku dojazdu powyżej 15 km od Gliwic naliczana jest dodatkowa opłata, o której klient jest każdorazowo informowany.
----------------------------------------

Wiem, jak trudne bywa dla opiekuna poradzenie sobie ze znaczną ilością zmian jakie wprowadzamy, zwłaszcza gdy kot nie od razu reaguje na nie tak jakbyśmy tego oczekiwali. Dlatego zawsze zachęcam opiekunów ,aby z każdym pytaniem i wątpliwością natychmiast zwracali się do mnie–  nie ma bowiem głupich pytań, a rolą behawiorysty jest wesprzeć opiekuna w pracy z kotem, a nie osądzać go lub krytykować.

Ścisła współpraca z opiekunami oraz odpowiednia wiedza i kwalifikacje pozwalają mi na uporanie się z nawet bardzo trudnymi przypadkami, dlatego jeśli zmagasz się z jednym lub wieloma problemami opisanymi powyżej nie zwlekaj i skontaktuj się ze mną.